Publication
Russian Chemical Reviews
Published
1 May 2019
Authors
Larisa V. Politanskaya | Galina A. Selivanova | Elena V. Panteleeva | Evgeny V. Tretyakov | Vyacheslav E. Platonov | Pavel V. Nikul’shin | Andrey S. Vinogradov | Yaroslav V. Zonov | Victor M. Karpov | Tatyana V. Mezhenkova | Aleksander V. Vasilyev | Andrei B. Koldobskii | Olga S. Shilova | Sofia M. Morozova | Yanina V. Burgart | Evgeny V. Shchegolkov | Victor I. Saloutin | Vladimir B. Sokolov | Aleksey Yu. Aksinenko | Valentine G. Nenajdenko | Mikhail Yu. Moskalik | Vera V. Astakhova | Bagrat A. Shainyan | Andrey A. Tabolin | Sema L. Ioffe | Vasiliy M. Muzalevskiy | Elizaveta S. Balenkova | Alexey V. Shastin | Andrey A. Tyutyunov | Vladimir E. Boiko | Sergei M. Igumnov | Alexander D. Dilman | Nicolay Yu. Adonin | Vadim V. Bardin | Salekh M. Masoud | Daria V. Vorobyeva | Sergey N. Osipov | Emiliya V. Nosova | Galina N. Lipunova | Valery N. Charushin | Darya O. Prima | Arkady G. Makarov | Andrey V. Zibarev | Boris A. Trofimov | Lyubov N. Sobenina | Kseniya V. Belyaeva | Vyacheslav Ya. Sosnovskikh | Dmitrii L. Obydennov | Sergey A. Usachev

The publisher of this work supports multiple resolution. The work is available from the following locations:

iop.org
russchemrev.org

debug {'doi': '10.1070/rcr4871', 'member_id': '38825', 'member': 'Autonomous Non-profit Organization Editorial Board of the journal Uspekhi Khimii', 'container-title': 'Russian Chemical Reviews', 'primary-resource': 'https://iopscience.iop.org/article/10.1070/RCR4871', 'tld': 'iop.org', 'clearbit-logo': 'https://logo.clearbit.com/iop.org', 'coaccess': [], 'multiple-resolution': [{'url': 'https://www.russchemrev.org/RCR4871', 'tld': 'russchemrev.org', 'clearbit-logo': '/static/no_logo.svg'}], 'type': 'JOURNAL ARTICLE', 'published_date': '1 May 2019', 'publication': 'Russian Chemical Reviews', 'supplementary_ids': None, 'title': 'Organofluorine chemistry: promising growth areas and challenges', 'name': None, 'id': None, 'location': None, 'display_doi': 'https://doi.org/10.1070/rcr4871', 'grant_info': None, 'editors': None, 'authors': 'Larisa V. Politanskaya | Galina A. Selivanova | Elena V. Panteleeva | Evgeny V. Tretyakov | Vyacheslav E. Platonov | Pavel V. Nikul’shin | Andrey S. Vinogradov | Yaroslav V. Zonov | Victor M. Karpov | Tatyana V. Mezhenkova | Aleksander V. Vasilyev | Andrei B. Koldobskii | Olga S. Shilova | Sofia M. Morozova | Yanina V. Burgart | Evgeny V. Shchegolkov | Victor I. Saloutin | Vladimir B. Sokolov | Aleksey Yu. Aksinenko | Valentine G. Nenajdenko | Mikhail Yu. Moskalik | Vera V. Astakhova | Bagrat A. Shainyan | Andrey A. Tabolin | Sema L. Ioffe | Vasiliy M. Muzalevskiy | Elizaveta S. Balenkova | Alexey V. Shastin | Andrey A. Tyutyunov | Vladimir E. Boiko | Sergei M. Igumnov | Alexander D. Dilman | Nicolay Yu. Adonin | Vadim V. Bardin | Salekh M. Masoud | Daria V. Vorobyeva | Sergey N. Osipov | Emiliya V. Nosova | Galina N. Lipunova | Valery N. Charushin | Darya O. Prima | Arkady G. Makarov | Andrey V. Zibarev | Boris A. Trofimov | Lyubov N. Sobenina | Kseniya V. Belyaeva | Vyacheslav Ya. Sosnovskikh | Dmitrii L. Obydennov | Sergey A. Usachev', 'chairs': None}
https://doi.org/10.1070/rcr4871
JSON
XML
Total 29 GB
used 11 GB
Free 16 GB